Kastamonu Evliyaları

1. Seyyid Ahmed Sünnetî Efendi,

2. Abdal Hasan,

3. Abdurrezzak Efendi,

4. Abdulgafur Efendi,

5. Abid Çelebi,

6. Ahi Şorve,

7. Ali Asgar Efendi,

8. Aşıklı Sultan,

9. Bayraklı (Sultan)Dede,

10. Bektaşoğlu Safiyüddin Efendi,

11. Benli Sultan,

12. Cecelizâde İbrahim Nurettin Efendi,

13. Cününi Baba,

14. Çevkâni Efendi,

15. Daî Sultan,

16. Dayı Sultan,

17. Deli Eşref,

18. Deveci Sultan,

19. Geyikli Sultan,

20. Gümüşlü Sultan,

21. Şeyh Ahmed Siyahî,

Ahmed Hicabi

22. Halife Sultan,

23. Hamza Baba,

24. Haraçoğlu,

25. Hasan Ünsî Hazretleri,

26. Halil Bin Kasım ,

27. İsa Dede Efendi,

28. İshak Bey,

29. Kalender Dede Efendi,

30. Kaysü’l Hamedânî Asgar Hazretleri,

31. Kesikbaş,

32. Kirişçi Hoca Mehmet Efendi,

33. Kız Evliya,

34. Maden Dede,

35. (Abdül)Mecit Efendi,

36. Mehmet Feyzi Efendi,

37. Mehmet Zühtü Efendi,

38. Menfi Hoca,

39. Molla Said Efendi,

40. Musa Fakih Efendi,

41. Müfessir Alâeddin Hazretleri,

42. Ömerü’l Fuadî Efendi,

43. Nevruz Sultan,

44. Samur Dede,

45. Sırtlı Hoca,

46. Sükûtî Sultan,

47. Şeyh Abdurrahman Fendi ,

48. Şeyh Hacı Dede,

49. Şeyh Hafız

50. Mehmed Efendi,

51. Şeyh Hafız Mustafa Efendi,

52. Şeyh Hayrettin Efendi,

53. Şeyh İbrahim Efendi,

54. Şeyh İbrahim Şevki Efendi,

55. Şeyh Mehmed Efendi (Sacayaklı Sultan),

56. Şeyh Muhiddin Efendi,

57. Şeyh Mustafa (Resulzade) Efendi,

58. Şeyh Mustafa Efendi,

59. Şeyh Mustafa Efendi(Kara Şeyh),

61. Piskürizâde Şeyh Mustafa Efendi,

62. Şeyh Nasuh Efendi,

63. Şeyh Osman Efendi,

64. Şeyh Said Efendi,

65. Şeyh Seyyid Ahmed Hicabî Efendi,

66. Yılanlı Dergahı ve Abdülfettah-ı Veli,

67. Zileli Şeyh Abdurrahman Efendi

68. Hatun Sultan,

79. Atabey Gazi,

70. Karanlık Evliya,

71. Şeyh Hüsamettin Hazretleri,

72. Şeyh Şaban-ı Veli,

73 .İsmail Bey,

74. Adil Bey,

75. Muzaffereddin Gazi,

76. Şeyh Ahmed,

77. Vehbi Gazi,

78. Ahi Ali Baba,

89. Cemalettin Efendi ve Kargaş Sultan,

80. Harmankaşı,

81. İbn-i Neccar,

82. Mehmet Bey,

83. Selçuk Hanım,

84. Süleyman Bey,

85. Süleyman Paşa ve İbrahim Bey,

86. Abdülcebbar,

87. Cebrail Efendi,

88. Dede Sultan,

99. Ferraş Sultan,

90. Göbelekzâdeler ,

91. Hayran Efendi,

92. Karabaş-ı Veli,

93. Kara Mustafa Paşa,

94. Seyfi Dede,

95. Taraklı Sultan,

96. Topçuoğlu,

97. Ahmet Mahir Efendi,

98. Mehmet Feyzi Pamukçu Efendi,

99.Muhammed İhsan Oğuz Efendi