Ahi Şorve Türbesi


Son zamanlarda beton bina olarak yaptırılmıştır. İçinde 3 tahta sanduka mevcuttur. Eski kayıt ve belgelerde Ahi Sarva, Acı Sarbe, Acı Çorba olarak anılmakta olan bu zatın asıl adı belli değildir. Ahi teşkilatının nüfuzlu bir lideri olduğu kesindir. Çünkü Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin başlarında Anadolu'ya yerleşen Türk toplumlarının ticarî hayatı, dinî ciheti ağır basan şeyhler ve ilim adamlarının liderliğindeki Ahi teşkilatlarının denetiminde düzenleniyordu. Bu zat araziyi Vakfiyeye bırakmıştır. Bu zatın vakfiyelerinin bir kısmının tapu kütüklerinde hâlâ adı bulunur. Hisarcık, Değirmen çayı adlı mezralar, Kuzkaya nahiyesinde Kızılca viran mezrası, Göl de Karasu ve Terkeşe adlı çiftlikler vb.dir. Yerli ve yabancılar tarafından ziyaret edilmektedir.