Evliyalar Şehri Kastamonu

“Evliyalar Şehri” dizisinin ikinci kitabı çıktı.
“Geride hoş bir sada bırakmak, topluma ve insanlara faydalı olmak” adına “Evliyalar Şehri” konu başlığında bir dizi kitap çalışmaları yürüten Abdulhalim DURMA Hocamızın 2. kitabı da çıktı. Bu ikinci kitabının adı ise “Evliyalar Şehri Kastamonu”.
“Evliyalar Şehri Kastamonu” isimli kitap Anadolu tasavvuf tarihi açısından Kastamonu’nun yerini belirlemeye çalışıyor. Şehrin Türkleşme ve İslamlaşma hikâyesini anlatırken menkıbeleri ihmal etmeden bilimsel bir üslup kullanılmaya gayret gösterildiği görülüyor.
Kitabın formatı, ‘Evliyalar Şehri Amasya”’da olduğu gibi, iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, tespit edildiği kadarıyla kronolojik olarak kabri şehirde bulunan velilerin hayat hikâyelerine ayrılmış. İstisnai olarak, yirminci yüzyılda şehrin manevi havasını teneffüs etmiş ve katkıda bulunmuş olan Yaman Dede ile Said Nursi’ye de kısaca yer verilmiş. İkinci bölüm, Kastamonu’da filizlenip yeşermiş olan tarikatları konu alıyor. Kitap kapağı, yine özenle seçilmiş fotoğraflardan oluşuyor.
Bundan önce “Evliyalar Şehri Amasya” isimli kitabını okuyucularına sunan yazarımızın şu anda Afyonkarahisar ile ilgili bir kitap çalışması bulunuyor.