Tezler

Üniversitelerde Kastamonu hakkında yapılmış tezlerin listesidir.
 1. Kastamonu çarşaf bağlamaları motif özellikleri, N. Tomris Katlı
 2. Kastamonu örneğinde, doğal, tarihsel ve kültürel çevrenin korunması imkanları üzerine bir inceleme, Jale Kuyululu
 3. Taşköprü-Gökçeağaç (Kastamonu) yöresinde Cu ve Zn elementlerinin derekumundaki jeokimyasal dağılımları, Cem Saraç
 4. Konserve fabrikası işleten Tire Peşrefli Köyü Kalkınma Kooperatifinin ekonomik etüdü ve ortak kooperatif ilişkileri üzerinde bir araştırma, Levent Öztürk
 5. Kastamonu'nun turizm potansiyeli, Muharrem Avcı
 6. Kastamonu şehir coğrafyası, Emin Baydil
 7. Milli Mücaƒdele'de Kastamonu öğretmenleri, Mehmet Yılmaz
 8. Kastamonu ili bağcılığı ve burada yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinin ampelografik özellikleri üzerinde bir araştırma, Hüseyin Çelik
 9. Taşköprü'de şehirleşme, Şükrü Gürsoy
 10. Mahalli kaynaklara göre Mustafa Necati Bey'in Kastamonu'daki faaliyetleri, Mustafa Eski
 11. Kastamonu vilayeti ve Atatürk ilke ve inkılaplarının yansımaları (1919-1940), Ali Ulukaya
 12. Devrekani kuzey yöresinin (Kastamonu) jeolojik incelenmesi, Cemal Tunoğlu
 13. Milli Mücadele'de Kastamonu, Rahmi Çiçek
 14. Kastamonu'da Türk devri mimarisi ve şehir dokusunun gelişimi (18.yüzyıl sonuna kadar), Z. Kenan Bilici
 15. Cumhuriyet öncesinde Kastamonu'nun İdari-Nüfus ve etnik yapısı (1839-1903), Burhan Şahin
 16. Kastamonu yöresi aşık musikisi tür ve biçimleri, Süleyman Şenel
 17. Köklüce Dağı (Kastamonu)'nın bitki sosyolojisi yönünden araştırılması, Latif Kurt
 18. Yaralıgöz Dağı (Devrekani-Kastamonu) liken florası, Atilla Yıldız
 19. Yaralıgöz Dağı (Devrekani-Kastamonu) karayosunları florası, Ramazan Akpınar
 20. Cide örneğinde nüfus ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki, Cemal Öztaş
 21. Hayzer graniyoyidi ve çevre kayaçlarının minerolojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi, DoğanAlaygut