Ahmet Dede Camii

Kırkçeşme Mahallesi, Tekke Sokak’tadır. Dikdörtgen planlı cami, kargir duvarlı ve ahşap tavanlıdır. Çatısı kiremit örtülüdür. Buraya ilk mescidin 1300 yılında Ahmed Dede tarafından yaptırıldığı söylenmekte, Ahmed Ziyaüddin Efendi’nin 1860 tarihli vakfiyesinde, bitişiğine inşa edilen dergah binaları bağlamında camiden söz edilmektedir. 1986 tarihinde minaresi yıldırım düşmesiyle hasar görmüştür.