Ahi Ali Mescidi

Cebrail Mahallesinde, bugünkü Abdurrahman Paşa Lisesinin yanındaki eski Halkevi binasının bulunduğu yerde olduğu bilinmektedir. 1925 yılı kent planında Sığırpazarı Köprüsü önünde, şadırvanı ve türbesi olan bir cami görülmektedir. 1300 yılında ölen Ahi Ali adlı bir kişinin yaptırdığı mescidin yandığı, 1785 yılında buraya gelen Tüysüz Baba tarafından tamir edildiği rivayet olunmaktadır. 1826 yılında Rabia Hatun mescidi onartmış ve büyütmüştür. 11X17 m. boyutlarında kargir duvarlı, kiremit çatılı, minbersiz yapı, aynı yerdeki Sığırpazarı Tekkesinin bir parçası iken Halk Partisine satılmış, bir müddet semt ocağı olarak kullanıldıktan sonra yıktırılarak yerine Halkevi yapılmıştır.