Kronoloji


1262 Frenkşah Hamamının inşaı

1272 Yılanlı Darüşşifa’sının inşaı

1273 Atabey Camii’nin inşaı

Abdülfettah-ı Veli'nin vefatı

1289 Müfessir Alaeddin Türbesi’nin inşaı

1353 İbn Neccar Camii’nin inşaı

1361 Adil Bey Türbesi’nin inşaı

1366 Mahmut Bey Camii'nin inşaı

1417 Honsalar Camii’nin İnşaı

1436 Hatun Sultan Türbesi’nin inşaı

1443 İbrahim Bey Camii’nin inşaı

1446 Hamza Ağa Camii’nin inşaı

1447 Cemaleddin Efendi'nin vefatı

1451 Kargaş Sultan'ın vefatı

1454 İsmail Bey Camii’nin inşaı

1460 İsmail Bey Türbesinin inşaı

Kale (Saray) Hamamı inşaı

Deve Hanı ve Kervansaray’ın inşaı

1471 Cem Sultan Hanı inşaı

1475 Bedestenin inşaı

İsmail Bey Medresesinin inşaı

1499 Şeyh Şaban ı Veli’nin doğum tarihi

1506 Nasrullah Kadı Camii’nin inşaı ve Kambur Köprü

Arabapazarı Hamamı (erkekler bl.) inşaı

1514 Çifte Hamam ve Dede Hamamları’nın inşaı

1518 Şeyh Şaban ı Veli’nin Hayreddin Tokadi’ye intisabı

1520 Benli Sultan Camii’nin inşaı

1530 Şeyh Şaban ı Veli’nin Kastamonu’ya dönüşü

1533 Ali Asgar Efendi'nin vefatı

1547 Yakup Ağa Külliyesinin inşaı

1559 Ferhat Paşa Camii’nin inşaı

1569 Şeyh Şaban ı Veli’nin vefatı

1571 Acem Hanının inşaı

1588 Karanlık Camii’nin inşaı

1591 Hacı Dede Camii’nin inşaı

1603 Celali Yularkastı Kastamonu’yu ateşe verir

1606 Hasan Efendi’nin vefatı (Sacayaklı Sultan)

1611 Seyyid Sünneti Efendi’nin türbesi inşaı

Şaban ı Veli Kütüphanesi inşaı

1641 Hasan Çelebi Camii’nin inşaı

1662 Şeyh Mehmet Efendi Türbesi inşaı

1730 Yanık Hanın inşaı

1746 Münire Medresesinin ve kütüphanesinin inşaı

1747 Reisü’l Küttab Hanının inşaı

1748 Aşir Efendi Hanı inşaı

1783 Hacı Ali Efendi'nin vefatı

1801 Numaniye Kütüphanesi inşaı

1842 Ainsworth şehri ziyaret eder

1843 Mehmed Hulusi Efendi’nin vefatı (Nakşi şeyhi)

1846 Kastamonu vilayet merkezi olur

1862 Texier şehri ziyaret eder

1869 Nevruz Sultan Türbesinin inşaı

1874 Şeyh Ahmed Siyahi Efendi’nin vefatı

1881 Etnografya Müzesi bina inşaı

1884 Reclus şehri ziyaret eder

1885 Baha Efendi Camii’nin inşaı

Saat Kulesi inşaı

1888 Şeyh Ahmed Hicabi Efendi’nin vefatı

1917 Arkeoloji Müzesi bina inşaı

1982 Atatürk Anıtı inşaı

1983 Şehitler Anıtı inşaı

1990 Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı inşaı