İbrahim Bey Camii (Aktekke)

Aktekke Mahallesi, Batı Sokak üzerindedir. 9.5X11.5 m. boyutlarında dikdörtgen planlı bina, kargir duvarlı, ahşap tavan ve çatılı, kiremit örtülüdür. Kitabesi olmadığından inşa tarihi bilinmeyen caminin banisi İbrahim Bey’in ölüm tarihi olan 1443 yılından önce yapılmış olması gerekir. İlk yapılışında mescid olan yapı, 1719 yılı KŞS. Defter no. 23, sicil no. 106’ya göre 1714 yılında minber konularak Cuma camii haline getirilmiştir. Duvarlarının XV. Yüzyıla, iç yapısı ve kırlangıç kubbeli tavanının 1714 yılına, tuğla minaresinin XVII. Yüzyıla tarihlendiği sanılmaktadır. Önceden çevresinde bir de imaret bulunduğu, geçirdiği bir yangında yok olduğu rivayet edilmektedir.