Hamza Ağa Camii

Akmescid Mahallesi, Mağaraönü Sokak’tadır. Yukarıpazar adıyla da anılmaktadır. 12X4 m. boyutlarında son cemaat yeri, 12X16 m. boyutlarında dikdörtgen planlı harimi olan, kargir duvarlı, ahşap çatılı ve kiremit örtülü bir yapıdır. Özgün görünümünü kaybetmiştir. Hamza Ağa b. Abdullah 1446 yılında Kastamonu çevresindeki arazilerini, Yukarıpazar mahallesinde inşa ettirdiği bu camiye vakfetmiştir. 1790 yılında Dökmeciler çarşısında gelir getirici dükkanlarının bulunduğu bilinmektedir