Cemaleddin Camii

Hisarardı Mahallesi’nde Kargaşa Sokak üzerindeki haziresi günümüze ulaşmıştır. 1925 yılı kent planında dikdörtgen planlı bir yapı olarak işaretlenmiştir. Haziresinde bulunan 1446 ve 1447 tarhli taşlara dayanarak XV. Yüzyıla tarihlemek mümkündür. Şaban-ı Veli’nin Kastamonu’ya gelişinde Hüsem Halife isimli birinin yaptırdığı bu caminin avlusuna inip münzevi hayat yaşadığı rivayet olunmakta, bu bilgi yapının XVI. Yüzyılda mevcut olduğunu göstermektedir. Vakıflar İdaresince 1950’li yıllarda yıktırılmıştır..