Maden Dede

Çok ihmal edilmiş bir mezarı vardır ki üzeri açıktır. Adı Ebu Salih el-Müncî'dir. Hemedanlı Yusuf Efendinin halifelerindendir. Maveraunnehir ulemasındandır. Şiilerin bozuk inançları yüzünden halkı aydınlatmak için geldiği söylenir. Atabey Camii'nin imamet ve irşad hizmetlerini yürütmüştür. Birisi orayı kazmaya başlar ki mezarın bulunduğu yeri camiine katmak ister. Tam mezara geldiğinde iki gözü kör olur. Daha sonra evini satarak burayı terk etmiş olduğu anlatılır.

Son yıllarda yayınlanan bir makale ile,Kastamonu Evliyası'ndan bazısı hakkında bilgiler ihtiva eden ve "Kırkanbar" türünde ele alman bir yazma eserden,"Atabey Câmî-i Şerifi Karşısında Kemer Altında Medfûn Olan Zât Hak­kında Irâd Buyurulmuştur" başlığı altında,bu zâta "Maden Dede" denildiğini; isminin ebu Salih el-müncî olduğunu,kendisinin hicrî 650 tarihinde Atabey Gazi ile birlikte Kastamonu beldesini fethettiklerini öğrenmekteyiz .