Cemaleddin Efendi ve Kargaş Sultan Türbesi

Üç mezar bulunur ki Hisarardı mahallesi Gümüşlüce caddesi, Kargacık sokaktadır. Birisinin baş sahifesinde "Kutbu'l-Arifin, Gavsü'l-vasilin, Kargaş Sultan Hazretleri-855" yazmaktadır. Halk "Kargaşa" adıyla tanımaktadır. İkinci mezar hayır sahibi Cemaleddin Ağa'nınki Cemaleddin Ağa Mescidi arsası olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlannda geçmektedir. Üçüncü mezar bilinemiyor.