Hatun Sultan ve Türbesi

Kırkçeşme mahallesi Selçuk sokaktaki Selçuklu Camii'nin önünde bulunan meydanın köşesindeki şahsa ait evin bahçesindedir. İçinde sekiz tane mermer lahit mevcuttur. Üçüncüsünde Orhan Bey bin İbrahim Bey Çelebi yatmaktadır. Dördüncü lahit ki ön sıradadır ve sağdan üçüncü lahittir. En itinalı olanı budur. Üzerinde İbrahim Bey'in oğlu Emir Yusuf bey 1441 tarihinde vefat etti yazmaktadır. Beşinci olarak ki bu lahit ön sırada dördüncüdür. Murat kızı Sitti Nefise hanıma aittir. En son tarihli mezar budur. Yedinci olarak ikinci sırada köşede duran ve baş şahidesinde burmalı bir kavuk olan lahittir. Burada yatan zat Lütfullah oğlu Mehmed isimli bir alimdir. Diğeri de İbrahim Bey kızı Hafese Hatun'a aittir. Lahit sanat değeri ve üzerindeki yazılar bakımından dikkate şayandır. Türbe ziyaret edilmekle beraber pek bilinmemek gibi bir şanssızlığa sahiptir.