Kirişçi Hoca Mehmet Efendi

Kastamonu merkeze 30 km uzakta bir orman köyüdür. Köyde her yıl divan mevlidi yapılır. Nüfusu 2000 yılı sayımına göre 168’dir. Karamukmolla Köyünde 1850 yılında dünyaya gelen Kirişçi Hoca Mehmet Efendi, eğitimini alim bir zat olan babası Mollaoğlu satı’dan alır. İcazetini 20 yaşına gelmeden İnebolu’dan deniz yoluyla gittiği İstanbul’da şeyhülislamın sorduğu bütün soruları cevaplarken kendisi tarafından sorulan üç soru şeyhülislam tarafından cevaplandırılamamıştır. 1937 yılında vefat eden Kirişçi Hoca Mehmet efendinin türbesi Karamukmolla köyünde bulunmaktadır.