Çevkanî Efendi Türbesi:

Akmescit mahallesi, çakır sokak Kain Çevkanî Camii'nin batısındaki kabristanda yatmaktadır. Vefat tarihi bilinmemekle beraber 1892'de adı geçen camii tamir ettirip dergah haline getiren Rufaî şeyhi Hacı Said Efendi olduğu söylenmektedir. Demir parmaklık içinde kim oldukları bilinmeyen diğer mezarlar da bulunmaktadır. Kabir ziyaretgahtır.