TürbelerSELÇUKLU VE ÇOBANOĞULLARI DÖNEMİ
Abdülfettah-ı Veli Türbesi
Deveci Sultan Türbesi
Karanlık Evliya Türbesi
Maden Dede Türbesi
Muzaffereddin Gazi Türbesi
Aşıklı Sultan Türbesi
Atabey Gazi Türbesi
Hepkebirler Türbesi
Şeyh Ahmed Türbesi
Vehbi Gazi Türbesi
Müfessir Alaeddin Türbesi
Frenkşah Türbesi

CANDAROĞULLARI
BEYLİĞİ DÖNEMİ
Ahi Şorve Türbesi
Cemaleddin Efendi Türbesi
Harmankaşı Türbesi
Adil Bey Türbesi
Hatun Sultan Türbesi
İsmail Bey Türbesi (Merkez)
Musa Fakih Türbesi
Şeyh Mehmet Efendi Türbesi
Şeyh Mustafa Türbesi (Merkez)
Benli Sultan Türbesi (merkez)
Abdal Hasan Türbesi (Taşköprü)
Şeyh Musa Türbesi (Taşköprü)
Yavaşça Sultan Türbesi (Taşköprü)
Yumacık Köyü Türbesi (Azdavay)
Haracoğlu Türbesi (İhsangazi)
Kurt Şeyh Türbesi (Devrekani)

OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİ

Abdülcebbar Türbesi
Abdürrezzak Türbesi
Açıkbaş Sultan Türbesi
Ahmet Dede Türbesi
Ali Asgar Efendi Türbesi
Bayraklı Sultan Türbesi
Cevkani Türbesi
Dai Sultan Türbesi
Dede Sultan Türbesi
Ferraş Sultan Türbesi
Geyikli Sultan Türbesi
Hacı Dede Türbesi
Hacı Hamza Türbesi
Halife Sultan Türbesi
İsa Dede Türbesi
Karabaş Veli Türbesi
Karabaş Efendi Türbesi
Kara Mustafa Paşa Türbesi
Molla Said Türbesi
Nasrullah Kadı Türbesi
Nevruz Sultan Türbesi
Sacayaklı Sultan Türbesi
Seyfi Dede Türbesi
Seyyid Sünneti Efendi Türbesi
Sükuti Sultan Türbesi
Şeyh Mehmed Efendi Türbesi
Şeyh Mustafa Efendi Türbesi
Resulzade Türbesi
Taraklı Sultan Türbesi
Topçuoğlu Türbesi
Şeyh Ahmed Siyahi Efendi Türbesi