MOLLA SAİD TÜRBESİ

Banisi ve bina tarihi bilinmemektedir.Beyçelebi Mahallesi Satı Kahya Sokakta Molla Said Camii’ nin haziresi dahilinde ve kıble tarafındadır. Türbe 1245 / 1829 yılında vefat eden Molla Mehmed Said Efendi’ ye aittir. Türbede altı ahşap sanduka vardır. Üçünün kime ait olduğu bilinmemektedir. Diğer üçü ise, bitişik camide irşad eden Rufai Tarikatı Şeyhi Seyyid Mehmed Efendi(Ö: 1245 / 1829), kardeşi Seyyid Ahmed Rufai Efendi ( Ö: 1277 / 1860 ) ve babaları Molla Mehmed Said Efendi ( Ö: 1245 / 1829 )’ dir.