Aşıklı Sultan Türbesi

İki katlı yapının ön cephesi Selçuklu tarzında taş işlidir. Alttaki tonozlu bölümde 5 sanduka bulunmaktadır. Bunlardan ortadaki sandukadaki zat halk tabiriyle Aşıklı Sultan’dır Kastamonu Kalesinin fethinde düşman okuyla şehit olan ve buraya defnedilen kumandanın mezarı üzerine Selçuklu döneminde yapının inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Sanduka içinde zatın ayak bileklerine kadar bozulmamış halde görülebilmektedir.

Türbenin banisi ve bina tarihi bilinmemektedir. İskeletler sandukaların içindedir. 2. Sandukada yer alan zat Mağripli Mehmet ağadır. Diğer sandukalardaki zatlar bilinmemektedir.