Karanlık Evliya Türbesi

Türbe tamamen Selçuklu tipi eseridir. Kesme taştan sekiz köşeli yapılmış ve üzeri dıştan sivri külah ile örtülmüştür. İki katlıdır. Sanduka alt kattadır. Cobanlar dönemi hükümdarlarından birine ait olduğu; belki de Hüsamettin Çoban’ın medfun olduğu tahmin edilmektedir. Yanında, bitişik konumda türbe mescidi yer almaktadır.