Atabey Gazi Türbesi

Atabey Gazi Camiinin doğu cephesinde bitişik durumdadır. Tuğladan örülü dıştan yuvarlak, içten sekiz köşeli olup özeri kubbe ile örtülüdür.

İçerdeki üç sandukadan büyük olanı Kastamonu Fatihi Atabey Gazi (Muzaffereddin Yavlak Aslan) ye, yanındaki kızına, diğeri de şehit Kırkkızlardan biri olduğu bilinmektedir.