Hatun Sultan Türbesi

Kırkçeşme Mahallesinde bulunmaktadır. Kesme ve moloz taştan kare planlı olup, üzeri basık kubbe ile örtülüdür. M.1436 yılında (Yıldırım Beyazıt’ın Oğlu) Sultan Mehmet Çelebi’nin kızı Hatun Sultan tarafından yaptırılmıştır.

Hatun Sultan, Candaroğlu Hükümdarı İbrahim Bey’ in eşi, Fatih Sultan Mehmet in halasıdır.

Kırkçeşme Mahallesi, Selçuk Sokak, Selçuk Camii önündeki meydanın köşesindeki şahsa ait evin bahçesindedir. Türbede sekiz adet mermer lahid vardır. 1.Lahit; 840/1436 ‘ da vefat eden İbrahim Bey’ in kızı Paşa Melek Hanım’a aittir. 2.lahidde de Paşa Melek Hanım a ait bilgiler vardır. Her iki lahid de bu hanıma atfedilmiştir.3. lahid; Orhan Bey, 4. Lahid; Emir Yusuf Bey8. Lahid; Hafese Hatun’ a aittir. Ve bunlar İbrahim Bey’ in çocuklarıdır. 5. Lahid; Murat kızı Sitti Nefise Hanım’ a, 6. Lahid; kimliği bilinmeyen bir zata ve 7. lahid de; ulemadan Lütfullah oğlu Mehmed’ e aittir. 1997 yılında Kültür Müdürlüğü tarafından türbe restore edilmiştir.