Şeyh Mehmet Efendi (Sacayaklı Sultan)

İl’e 18 km mesafede Hacıveli Köyünün Şeyh Mahallesinde bulunmaktadır. Şeyh Mehmet Efendi Şeyh Şaban-ı Veli Hz.’nin halifesidir. M.1662 yılında yapılmıştır.

Türbede hanımı ve oğlu da medfundur. Yanındaki camiden, burada bir aşevi – imaret olduğu da anlaşılmaktadır.