Arkeoloji Müzesi

1914 – 1917 yıllarında Mimar Kemalettin Bey tarafından İttihat ve Terakki Cemiyeti Binası olarak yapılan tarihi bina Türk Ocağı, Parti Binası, İkinci İstiklal Mahkemeleri Binası olarak kullanılmıştır.

1925 yılında Atatürk’ün Kastamonu’yu ziyaretinde “Şapka ve Kıyafet İnkılabı” ile ilgili tarihi nutkunu bu binada yapmıştır.

Müze’ de Kastamonu ve çevresinde, buluntu, kazı ve satın alma yoluyla kazandırılan tarih öncesi devirlerden itibaren, Roma, Bizans, Candaroğulları Beyliği ve Osmanlı Dönemine ait arkeolojik eserler kolleksiyonu sergilenmektedir.

ADRES: Cumhuriyet Cad

Tel : ( 0 366) 214 10 70 - 214 54 56

Ziyaret Saatleri:

08.00 – 12.00

13.00 – 17.00