Müfessir Alaeddin Türbesi

Kale Kapısı semtinde, Tevser Tepesinde bulunmaktadır. M.1289 yılında Candaroğlu Hükümdarı Şemsettin Yaman Candar tarafından yaptırıldığı kayıtlardan anlaşılmaktadır.

Müfessir Alaaddin Hz. Belh veya Buhara’dan gelmiş olan tevsir alimi olup farsça bir tefsiri ile yalan hadisleri tetkik eden ve reddeden bir eseri bulunmaktadır.

Türbede ayrıca altı zatın daha sandukası bulunmaktadır.

Honsalar Mahallesi Türbeyolu Sokak başında bulunan türbenin banisi bilinmemektedir. . 1. sanduka Müfessiri Alaaddin Efendi’ ye aittir. Diğer sandukalardan biri Sırtlı Hoca Ali Senai efendi, bir diğeri İzbelizade Mehmed Efendi’ ye aittir. Diğer sandukaların kimlere ait olduğu bilinmemektedir. Hangi mezarda yattığı bilinmeyen KURBAN RİSALESİ müellifi Mumcuzade de bu türbede medfundur.