TARAKLI SULTAN TÜRBESİ

Banisi ve bina tarihi bilinmemektedir.İsmail Bey Mahallesi Tenekeci sokakta Hasan Çelebi Camii’ nin harimi dahilindedir. Türbenin kıble tarafında demir çerçeveli, cam şebeke içinde iki adet tahta sanduka vardır. Birisi, 937 / 1530 yılından sonraki bir tarihte vefa etmiş olan Tarakçı zade Abdurrahman Efendi’ ye, diğeri de oğlu Mahmud efendi’ ye aittir.