AÇIKBAŞ SULTAN TÜRBESİ

Banisi ve bina tarihi bilinmemektedir.Honsalar Mahallesi, Gökdere Caddesi Açıkbaş Sokağındadır. Türbe ve Açıkbaş Sultan hakkında bilgi ve belge bulunamamıştır.