AHMET DEDE TÜRBESİ

Banisi ve bina tarihi bilinmemektedir.Kırkçeşme Mahallesi sonunda kendi adıyla anılan mezarlıkta medfundur. Medfeni üzeri açık ve demir şebeke ile çevrilidir. Burada yatan zat, 1012 – 1026 H. Yıllarında sağ olduğu bilinen Ahmed Dede Sultan’ dır. Vefat tarihi bilinmemektedir.