AHİ ŞORVE TÜRBESİ

Banisi ve bina tarihi bilinmemektedir.Beyçelebi Mahallesi Hacı dede Sokaktadır. Son zamanlarda betonarme olarak yapılmıştır. İçinde üç tahta sanduka vardır. Sandukalardan birinin Ahi Şorve’ ye ait olduğu kesindir. Diğerleri hakkında bilgi bulunamamıştır. Ahi Şorve Candaroğulları döneminin başlarında yaşamıştır.