Nasrullah Köprüsü

Hükümet caddesi ile Pilevne Caddesini ayıran Kasta­monu Çayı (Karaçomak deresi) üzerindedir. Arşiv belgelerinde,köprünün onarımına ait bazı bilgiler bulmak mümkündür. Köprü,pek çok kereler onarımdan geçmiştir.Şimdi­lik bilebildiğimiz ilk onarım,18.yüzyılın başla­rında yapılmıştır .1704 tarihinde Dursun adın­daki bir usta tarafından,köprünün duvarları kesme taş ile onarılmış;sonradan aynı yüzyılda bir ona­rım daha geçirmiştir .1946 yılında kesme taşla bir kez daha onarılan köprü ,1979-1981 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından da onarılmış;bu arada yakın zamanlarda burada yeni ve geniş bir betonarme köprü yapılmak baha­nesi ile dinamit patlatılarak ortadan kaldırılmak istenmiş;fakat bu tecavüze müdahele edilerek,tah­rip olan kısımlar yeniden onarılmıştır. Köprü,bugün de şehrin en yoğun iş merkezi duru­mundaki Nasrullah Camisi ve çevresindeki meydana bağlantıyı sağlayan önemli bir yay yolu olarak kullanılmaktadır.