ÇİFTE HAMAM (HALİMİ ÇELEBİ HAMAMI;MAHKEMEALTI HAMAMI)

Hepkebirler mahallesi,Çiftehamam sokağındadır.

Binanın güney cephesindeki portalinde,üç dilimli kemerle örtülü bir niş içerisine alınmıştır.Sülüs yazı ile yazılmış dört satırlık Arapça inşâ kitabesinden,hamamın H.920/M.1514 yılında inşâ edildiğini anlıyoruz.

M.1727-28 yılında kazanı,su yoları,döşeme ve diğer yerleri onarılan bina,1955 yılında V.G.M. tarafından bir daha onarılmıştır .

Bina,bugün oldukça metruk bir durumdadır.Erkekler kısmının soyunmalık yerinden soğukluk,sıcaklık ve halvet bölümlerine geçebilmek neredeyse imkân­sız hale gelmiştir.Kadınlar kısmı ise.mayve kasa­larının konulduğu bir depo olarak kullanılmakta­dır. Hamamın bânîsi olan Halimi Çelebi,Yavuz Sultan Selim'in hocasıdır.Hatırlanacağı üzere bu zâtın adına Yakup Ağa Külliyesi'nin vakfiyesinde de rastlanmaktadır