ALPASLAN MESCİDİ

Musa Fakih mahallesinde,Gümüşlüce yolu üzerindedir.Bugünkü bina,"hayırseverler" tarafından inşâ ettirilmiş olup, hiçbir orijinal değeri kalmamıştır.A.Gökoğlu,bugünkü binanın yerinde bulunan ilk mescidin,H.1183/M.1769 yılından önce yaptırıldığını söyler .Binanın aslî hali, bânîsi ve inşâ tarihini aydınlatacak hiçbir belgeye rastlanılamamıştır.