Muzafereddin Mescidi

Bugünkü Saraçlar Mahallesi’nin sınırları içersinde, Sanatokulu Caddesi üzerinde halen haziresinden kalma birkaç mezar taşı durmaktadır. 1925 tarihli kent planında kareye yakın dikdörtgen planlı bir yapı olarak işaretlenmiştir. T.M.Yaman, küçük bir mescid olduğunu, banisinin Atabey Camisi ve Medresesi banisi Muzaffereddin Yavlak Arslan olabileceğini not etmiştir.