Ev Kaya Mezarı

İl’ de en eski kaya mezarıdır. Endüstri Meslek Lisesi yanında tabii kaya bloku üzerinde 45 derecede meyilli tabandan 8 mt yükseklikte oyulmuştur. Mezarda üç giriş yeri ile üç mezar odası bulunmaktadır. M.Ö. 7. y.yılın başlarında Paflagonyalılar tarafından yapılmıştır.