Kastamonu Kalesi

-Mehmed Ozcay'dan-
Şehrin sembol eserlerinden olan kale, 12. y.yılda Bizans Döneminde tabii kayalık arazi üzerinde kurulmuştur. Dış sur duvarlarından bir kule parçası kalmıştır. Sağlam olan iç kalenin bu günkü şekli Candaroğulları Beyliği ve Osmanlı Döneminde almıştır. 112 mt yükseklikteki tabii tepe üzerindeki kale, 155 mt uzunluğunda, 30 – 50 mt genişliğindedir. Basık kemerli kapıları, sivri kemer şeklindeki geçit tonozları Orta Çağ Türk mimarisi özelliklerini göstermektedir. Doğu, kuzey, güney yönündeki kuleler, burçlar ve sur duvarları ayaktadır.