Şehinşah Kaya Mezarı

Üzerinde Candaroğulları Beyliği dönemi (15. y.yıl) İsmail Bey Külliyesinin yer aldığı tabii kayalığın doğu cephesinde, iki kaya mezarı olarak oyulmuştur. Roma Dönemine ait olan mezarın kesin tarihi bilinmemekte ise de M.S. 2. y.yılında yapılmış olabilir.