İsmail Bey Hanı (Kurşunlu Han)

İl merkezinde Nasrullah Meydanının batısında, bulunmaktadır. M.1460 yılında Candaroğlu İsmail Bey Tarafından yaptırılmıştır. Kare planlı yapının alt katında (14) oda,(ahır), üst katta revaklı koridorda 29 oda yer almaktadır. Kesme ve moloz taştan inşa edilmiştir. Turizm amaçlı konaklama tesisine dönüştürülmek için çalışmalar sürdürülmektedir.
Nasrullah meydanında yer alan bina, güneyden Reis'ül-küttab Hacı Mustafa Efendi Hanı (Aşir Efendi Hanı-Urgan Han), batıdan Balkapanı Hanı ve doğudan da Frenk-şah Hamamı ile çevrili durumdadır.

Bina H.1134/M.1721-22 (3),H.1170/M.1756-57 yıllarında onarılmış;bilâhere 1943 depreminde harap olmuş ;1946 yılında ayaklar arasındaki kemerleri ve üst kat örtüsünün kurşunları yeni­lenmiş ; 1951'de üst katı onarılmış ;1967-1973 yılları arasında da büyük çaplı bir onarım geçirerek şimdiki halini almıştır.