Atabey Gazi Camii

Çobanoğulları (Atabeyler) dönemine ait olan camii, ilin en eski ve en büyük camilerindendir. Kastamonu da hüküm süren (Atabey) Muzaffer Yavlak Aslan zamanında yapılmış olması muhtemel olup, M.1273 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Kesme ve moloz taştan duvarları olan yapının üzerini (40) direk üzerine oturan ahşap tavan örtmekte olduğundan halk tarafından KIRK DİREKLİ CAMİİ olarak anılmaktadır.

Atabey Gazi Kastamonu Kalesini Bizanslılardan cuma günü fethettiği ve buradaki kiliseyi camiye dönüştürerek ilk cuma namazını kılmasından dolayı Fetih Camii olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla günümüzde de adet olarak cuma hutbesi için minbere kılıç ile çıkılmaktadır.