İsfendiyar Bey Camii

İsfendiyar Mahallesi, İkinci Hükümet Caddesi üzerindedir. 13X11 m. boyutlarında, kargir duvarlı, ahşap tavan ve çatılı, kiremit örtülüdür. Geçirdiği onarımlar sonucu tarihi niteliği kalmamıştır. Kitabesi olmayan caminin banisi, İsfendiyar Bey’in 1439’daki ölümünden önce tamamlandığı kabul edilir. Kastamonu Şeriyye Sicil Defteri’nde 1722’de İsfendiyar Bey’in inşa ettirdiği ‘fevkani Camii Şerif’in belirtilen tarihte onarıldığı kayıtlıdır. Aynı defterlerden 1837 tarihli olana göre, caminin, eski yapının temelleri üzerine inşa edildiği belirtilmektedir. Ahşap minaresi 1948 yılında eklenen, 1952 yılında onarım gerektirdiği bilinen caminin, Osmanlı devrinde gelir getirici vakıfları arasında Bey Hamamı ve bazı araziler bulunmaktadır.