Hasan Çelebi Camii

İsmail Bey Mahallesi, Tenekeci Sokak’tadır. 10.2X8.2 m. boyutlarında dikdörtgen planlı yapı, özgün tarihi ve mimari niteliğini kaybetmiştir. 1770 yılında mevcut olduğu bilinmektedir. 1878 yılında Kadiri tarikatı şeyhlerinden Mehmed Ali Efendi tarafından yeniden yaptırılmıştır. Şer’iyye sicillerinde 1882 yılında dergah haline getirildiği kayıtlıdır.