Cumhuriyet Dönemi Valileri

H.Fatin (Güvendiren) Bey 1923-1926
Müştak Lütfi Bey 1926-1927
Mithat Bey 1927-1927
Adil Bey 1927-1928
Murat Germen 1928-1933
Fuat Bey 1933-1934
M.Fazıl Özelci 1934-1935
T.Talat Hitay 1935-1936
A.Avni Doğan 1936-1940
Mithat Altıok 1940-1947
Gafur Soylu 1947-1947
Hasip Koylan 1948-1948
T.Sırrı Gür 1948-1950
Nurettin Aynuksa 1950-1952
Şevken Özenalp 1952-1953
Niyazi Akı 1953-1955
Rebi Karatekin 1955-1960
Asım Rıza Büyüklü 1960-1960
A.Safa Tahıl 1960-1961
Necdet Yalçın 1961-1966
H.Basri Kurtoğlu 1966-1970
Sabahattin Savacı 1970-1971
M.Turan Beyazıt 1971-1972
Bedri Eser 1972-1975
Metin Sarıoğlu 1975-1978
İlhan Erener 1978-1979
Mustafa Gönül 1979-1980
Sadullah Verel 1980-1981
Orhan Pirler 1981-1984
Kamil Demircioğlu 1984-1986
Nur Doğan Topaloğlu 1986-1988
İsmail Günindi 1988-1992
Kamil Demircioğlu 1992-1993
Özdemir Hanoğlu 1993-1996
Aydın Arslan 1996-1997
Enis Yeter 1997-2003
Mustafa Kara 2003-