Celalzade Mustafa Çelebi

1494-1567
Devlet adamı, tarihçi. Tosya’da doğdu. Öğrenimini tamamladıktan sonra Divan-ı Hümayun kâtipleri arasına girdi. Divanî denen yazıdaki becerisiyle Yavuz Sultan selim’in de beğenisini kazandı ve 1525’te Reis ül-küttap (Hariciye Nazırı) oldu. 1534’te Kanuni Sultan Süleyman’ın Bağdat seferinde bulundu. Nişancı ve Tevkii (padişahın emir ve kanunlarını çıkaran, tuğrasını koyan görevli) görevine getirildi.”Koca Nişancı” adıyla ünlendi. 23 yıl bu görevde kaldı. Bir süre müteferrikabaşılık yaptı; Nişancı mehmed bey’in ölümü üzerine yeniden bu göreve getirildi.

Başlıca yapıtları: Tabakat-ül Memalik fi Decerat-ül Mesalik (zamanının idare usulleriyle kanunlarından ve Süleyman zamanındaki olaylardan söz eder), Enis-ül Selatin (ahlak kitabı), Selimname (Yavuz selim’in savaşlarına ilişkin), Şiir Divançesi.