Zemzem Tadı

Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri’nin türbesinin bahçesinde akan suyun zemzem tadında olduğunu inanılmaktadır. Bunun için Hicaz’daki zemzem kuyusundan Kastamonu’ya, İstanbul’a, Bolu’ya, Bursa’ya, Buhara’ya, Semerkand’a, Endülüs’e ve Fas’a uzanan görünmeyen kanallar olduğuna inanılmaktadır. Zem zem olarak kabul edilen bu suyu şifa olması niyetiyle konuşamayan çocuklara içirildiği gibi, yeni doğan çocuğun ağzına da ilk giren şeyin zem zem olması isteğiyle bu sudan damlatılmakta, ölmekte olan kişinin ağzı zem zemli gitsin diye yine ağzına bu sudan damlatılmaktadır