Atabey Medresesi

Saraçlar Mahallesinde Sanatokulu Caddesi ile Kuruçay Caddesinin kesiştiği köşede olduğu bilinmektedir. Bugün yerinde başka bir yapı bulunmaktadır. Muzaffereddin Yavlak Arslan’ın Atabey Camisi ile aynı dönemde 1273 ‘te yaptırdığı kabul edilmekte, bu binanın 1523’te müderris Kastamonulu Cafer Efendi tarafından ahşap olarak yeniden inşa ettirildiği bilinmektedir. 1901 yılında medresenin tamir olunmayacak kadar harap olması üzerine, mahallinde keşfi hazırlanarak yeni bir medresenin inşaatına başlanmıştır. 1906 yılında tamamlanan, duvarları kargir, döşeme ve tavanı ahşap olan bu medrese, 1950’lerde Atabey İlkokulu olarak kullanılmıştır. VGM Arşivindeki dosyasında yer alan 1966 tarihli bir belgede yapının L biçiminde olduğu, kütüphane ve bazı bölümlerinin yıktırıldığı, diğer bölümlerinin onarılarak Köyişleri Bakanlığı’nın emrine verildiği kayıtlıdır. 1965 yılına ait fotoğraflarda görülen bu yapı, sonraki yıllarda tamamen yıkılarak, yerine polis lojmanları inşa edilmiştir.