Şişmanoğlu Hamamı (Devrekani)

Kastamonu Devrekani ilçesinde bulunan bu hamamın kitabesi bulunmadığından yapım tarihi ve banisi bilinmemektedir. Günümüzde yıkık ve harap durumdadır.

Hamamın moloz taştan yapılmış olması dışında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.