Frenkşah Hamamı (Merkez)

Kastamonu Çarşısı içerisindeki bu hamamı Frenkşah Cemalettin Efendi 1262 yılında yaptırmıştır.
Hamam kadın ve erkekler kısmı olarak çifte hamam düzeninde bir planda yapılmıştır.Kesme taş ve moloz taştan yapılan bu hamam günümüzde harap durumdadır. Günümüze gelebilen ve büyük bir kısmı toprak altında bulunan kalıntılarından soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluştuğu, kadın ve erkekler bölümlerinin aynı plan düzeninde olduğu anlaşılmaktadır.

M. Behçet, Frenkşah’ın hamam ve civarındaki dokuz dükkanın gelirini, yaptırdığı cami, türbe ve çocuklarına vakfettiğini yazmaktadır. XX. Yüzyılın ilk yıllarından itibaren harap olmasından dolayı çalıştırılamayan hamamın 1935 yılında etrafındaki yol kotunun yükselmesiyle, kuzey ve batı yönlerde on metre kadar çarşı yüzeyinden gömülü hale gelmiş, bu dönemde hamamın yıktırılarak yerine gelir getirici bir yapının inşa edilmesi Vakıflarca planlanmıştır. Hamam yıktırılmamış, ancak 1950 yılında kapı ve kubbe boşlukları Belediye tarafından doldurularak arsa haline getirilmiştir.