DEVECİ SULTAN CAMİİ

Deveciler Mahallesi Deveciler sokaktadır. Atabey gazi’ lerden birisi tarafından 13. Y.Y. içersinde yaptırılmıştır. En san 1958 yılında tamir ve ihya olunduğu bilinmektedir. Vakıfların mülkiyetinde olan cami ibadete açıktır.