TARİHİ TÜRBE ÇAMI İHSANGAZİ-BEKTÜREAğacın ismi: Türbeçamı Tür: Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe

Türün ismi: Karaçam

Yükseklik: 22 m

Çevre (130 cm yükseklikte): 5,59 m

İzdüşümü (kuzey-güney yönünde): 32 m

Yaş:Tahmini 800 yıl

Diyarı: Kastamonu, Ihsangazi, Bektöre Köyü, Ekincik Mahallesi mezarlığı, 1650 m.

"Turbecamı" daha önce Hayrettin Karaca tarafından iki kere ziyaret edilmişti. Bu ziyaretlerinden de sık sık söz ederdi. 1996 yazındaki bîr botanik gezisi sırasında "Türbeçamı"nı hep beraber görme fırsatını elde ettik. Bu yörede dağ köylerinin yolları örümcek ağı gibi olduğundan, Karaca'nın önceki ziyaretlerine rağmen yol sorma ihtiyacını duyduk. Bu nedenle İhsangazi'de orman işletmesine uğrayıp bu ulu karaçamın (Pinus nigra subsp. pallasiana) yeri öğrenildi. Adresi aldıktan sonra 10 ayrı mahalleden oluşan Bektöre Köyü'nün Ekincik Mahallesi'ne doğru yola devam edildi.

İhsangazi'den hareket edildikten sonra, 15-20 km'lik mesafeyi yaklaşık l saat süren bir yolculukla aldıktan sonra 1650 m yükseklikteki Ekincik mahallesine ulaşıldı. Köylüler tarafından "Türbeçamı" olarak anılan ulu ağaç (Pinus nigra) ile ilgili ölçümler alındı, resimler çekildi. Türkiye'de birçok anıtsal nitelikte karaçam bulunmaktadır. Tüm bunların arasında "türbeçamı"nın özelliği, dallarının izdüşümü arasındaki mesafenin, kuzey-güney yönünde 32 m'ye ulaşmasıydı.