Nasuh Efendi


Tosyalı ve hafız olup doğum tarihini tespit edemediğimiz hattat Nasuh Efendi, Zeyniye şeyhlerinden Taceddin Karamanî'ye intisap ederek onun elinde tevbe-i nasûh etmek suretiyle tarikate girmiş ve halife olmuş, Şeyh Safiyyüddin vefat edince de onun yerine şeyh olmuştur. “Hâksâr-ı taleb خاآسار طلب " terkibiyle ifade edilen 923/1517 tarihinde Tosya'da vefat etmiştir.
-Kastamonulu Hattatlar'dan-