MUNİRE MEDRESESİ EL SANATLARI ÇARŞISIVakıflar Öğrenci Yurdunun boşaltılması sonucu önemli tarihi eser olan medrese binası turizm amaçlı el sanatları satış ve teşhir yeri teşkil edilmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünce İl Özel İdare Müdürlüğüne tahsisi yapılmıştır.Nasrullah Külliyesinin unsurlarından olan medrese M.1746 yılında Reisül Küttab Hacı Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır.Binanın dış duvarları kesme taştan yapılmış ve aralarına tuğla kuşaklar konulmuştur.İç tarafı üç yüzlü olup 21 adet odası vardır.

1224,1230,1259, ve 1279 Hicri yıllarında onarım görmüştür.

1958 yılında İl Özel İdare Müdürlüğü'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçen yapı 2000 yılına kadar Vakıflar Öğrenci Yurdu olarak kullanılmıştır.

Çekül Vakfı tarafından projelendirilen Münire Medresesi El Sanatları Çarşısı olarak kullanılmaktadır.