MEMLEKET KÜTÜPHANESİHükümet Konağı'nın kuzeyinde bulunmaktadır. Yapı iki katlı ve kargirdir. 1334 H. /1916 M. Yılında Milli Kütüphane adını taşıması öngörülerek Hükümet Bahçesi'nde Maliye Hazinesi' ne ait 333.324 m2 alanında arsa üzerine Vilayet hesabına yaptırılmasına karar verilmiş ve ilgili Nezaretten izin istenmiştir. Dört hafta sonra nezaretten izin gelmesi üzerine nafia sermühendisi Necati, Vilayet azası Tevfik ve Başkatip Reşat Efendi' den oluşan bir heyet kurularak üç hafta sonra da inşaat hazırlıklarına başlanmıştır.

Bilinmeyen nedenlerle aksayan inşaat 1343 H. / 1924 M. Yılında tamamlanmıştır. Memleket Kütüphanesi adını alan yapının açılışı Vali Fatin Bey tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bina Vilayet ve Jandarma tarafından kullanılmış.

Restorasyonu yapılan bina Resim ve Fotoğraf Müzesi olarak kullanılmaktadır.